English

Български

Шхуна " Арабела"

Шхуна " Арабела"

 Шхуната"Арабела" извършва крайбрежни ветроходни круизи, на север по посока двореца Евксиноград, на юг към устието на река Камчия,  в периода от 01 май до 30 октомври.

Основни технически данни на кораба:
• Дължина най-голяма: 15.20м.
• Височина на борда: 1.94м.
• Бруто тона: 20
• Ширина: 4.40 м.
• Газене: 1.10
• Нето тона: 4
• Главен двигател: марка „Лейланд”, мощност:167 к.с.

• Връзката на кораба с пристанището е дублирана с УКВ Raymarine, УКВ Alinko, мобилни телефони.
• Всички пасажери преминават иструктаж за безопасност в морски условия в началото на круиза.
• Индивидуални и общи спасителни средства за всички пасажери, разположени на видни и леснодостъпни места.