English

Български

Общи условия и документи

Общи условия и документи

ОБЩИ УСЛОВИЯ

Резервации:

1.1 Резервация за круиз във Varna Party Boats бихте могли да направите по един от следните начини:

- пишете ни на e-mail: info@varnapartyboats.com;

- пратете ни запитване от формата за контакт на нашия сайт: http://varnapartyboats.com;

- заповядайте на място в офиса ни на Морска гара Варна, централно фоайе - партер, офис на Varna Party Boats и Orange Holiday

1.2 След като получим и обработим Вашата заявка, Вие ще получите потвърждение за резервация на посочен от Вас електронен адрес. Потвърждението съдържа дата на резервацията, име на госта, телефон и имейл за връзка, брой на гостите, дължима сума, какво се включва в цената, условията и сроковете за плащане на депозит.

1.3 С цел потвърждаване на Вашата резервация за дневен или вечерен круиз, се изисква цялостно плащане на резервацията, след като тя бъде потвърдена в рамките на 5 /пет/ работни дни. За наем на кораб стандартният депозит е 30% от дължимата сума, а в деня преди плаването 100% плащане за всички заявени услуги.

1.4. При изискан предварително депозит, Вашата резеврация е валидна и се счита за окончателно ПОТВЪРДЕНА след извършване на посоченото плащане по конкретната заявка и получаване на потвърждение за нея по e-mail.

1.5 При неизвършване на плащане в рамките на описания срок, резервацията се смята за анулирана.

2. Възможности за плащане:

2.1 В брой на място в офис № 8  на Морска гара Варна

2.2 По банков път

2.3 Кредитна карта

2.4 За гарантиращи депозити по резервации - Банков превод по следната банкова сметка:

Банкова сметка:

IBAN: BG 21STSA93000024141072

BIC: STSABGSF

БАНКА ДСК - ЛЕВА

"Ориндж Холидей" ЕООД

3. Условия за анулации на круизи:

3.1 Анулиране на направена от Вас резервация, можете да направите по следния начин:

- пишете ни на e-mail:info@varnapartyboats.com. Моля упоменете Вашите имена и дата на резервацията;

- при анулиране на потвърдена резервация в срок по-кратък от 24 часа преди явяване на морския круиз, сумата платена предварително по Вашата резервация няма да бъде възстановена.

- при анулиране на резервация поради неблагоприятни метеорологични условия, сумата платена предварително по Вашата резервация ще бъде напълно възстановена. Резервацията може да бъде прехвърлена за следваща дата, при съгласуване с клиента.

4. Права и задължения на страните:

4.1 Varna Party Boats поема задължението да предостави на клиента в пълен размер заявените и заплатени от него услуги.

4.2 Varna Party Boats се задължава да не променя цената на заплатените от клиента услуги, освен в изключителни случаи, когато това е икономически обосновано и съгласувано предварително с клиента.

4.3 Varna Party Boats не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи от корабите, както и за щети причинени от трети лица.

4.4 Когато клиентът прави резервация, встъпва в договорни отношения с Varna Party Boats  и приема общите условия на Varna Party Boats. Клиентите, ползващи услугите на Varna Party Boats следва да бъдат пълнолетни според българското законодателство /навършили 18 (осемнадесет) години/. Деца се допускат единствено, в случай, когато са придружени от родителите си или други законни представители.

4.5 Клиентът поема отговорността да спазва общоприетите норми на добро поведение по време на пътуването с кораб. Всички разходи за причинени материални щети към кораба се дължат от клиента.

4.6 Клиентите са длъжни да не оставят децата си без надзор по време на круиза. Екипажът не носи отговорност за лица под 18 години, оставени без надзор.

4.7 Varna Party Boats си запазва правото да променя информацията в тази страница и общите условия по всяко време. Въпреки, че се полагат всички усилия за предоставяне на вярна и точна информация, това не винаги може да бъде гарантирано.

5. Подарък ваучер:

Направете уникален подарък за любим човек, роднина, приятел или колега - подарете круиз на един от нашите кораби във Varna Party Boats.

За да поръчате ваучер е нужно да изпратите имейл на: info@varnapartyboats.com

5.1 За издаването на подаръчен ваучер са нужни:

5.1.1 Вашите имена, телефон за връзка и мейл.

5.1.2 Имената на ползвателя на ваучера.

5.2 Общи условия за издаване на ваучер:

5.2.1 Ваучерът за подарък е на стойност по Ваш избор. Можете да се свържете с нас, за да ни определите бюджета си и да Ви предложим най-добрата оферта за круиз за посочената цена. Подаръчният ваучер представлява предплатена услуга - круиз с кораб във Варненски залив.

5.2.2 Ваучерът за подарък се заплаща по банков път или в брой в офиса на Морска гара Варна. Ваучерът се получава след получен банков превод или след заплащането му на място

5.2.3 Подаръчният ваучер може да бъде получен на предварително зададен адрес, на място в офиса или по електронен път - имейл.

5.2.4 Ваучерът за подарък е персонализиран и стилен.

5.2.5 Ваучерът за подарък може да се използва еднократно и важи за периода, описан в него (валидност: 6 месеца, считано от датата на закупуването му).

5.2.6 Ваучерът за подарък не може да се заменя с неговата левова равностойност.

5.2.7 Гостите, на които се подарява ваучера, трябва да направят своята резервация минимум 5 дни преди датата на круиза.

5.2.8 В случай, че стойността на ваучера е по-малка от цената на заявената услуга, разликата до пълния размер се доплаща от потребителя.

5.2.9 Ваучерът може да се предотстъпва при условие, че лично титуляра на ваучера направи резервация за третото лице.